Kontakt

Kontakt:

Maxoft Computer
Al. Ossolińskich 11
Bydgoszcz 85-093

Tel.: (52) 52-62-135

Wysyłając formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie zamieszczonych w nim danych osobowych.
Twoje dane podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu.
Podane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Więcej szczegółów w Polityce Prywatności

.